Duinen van Terschelling

Terschelling is 30 kilometer lang en gemiddeld minder dan 5 kilometer breed. Het gevoel dat het eiland zo smal ik, heb je direct als je eenmaal in uw vakantiehuis op Terschelling bent aangekomen. Overal hoort en ruikt u de zee. Op Terschelling beseft voortdurend dat u op een eiland bent.

Terschelling bestaat voor 80 procent uit gevarieerd natuur. Tussen de Noordzee en de Waddenzee liggen bossen, strand, duinvalleien en kwelders, polders en heide.

Duinen op het eiland

De duinen van Terschelling zijn een Natura 2000 gebied. Natura 2000 is een netwerk van meer dan 25.000 beschermde natuurgebieden in heel Europa.

Geschiedenis van de duinen van Terschelling

In het begin van de vorige eeuw waren de duinen op Terschelling voor een groot deel onbegroeid. Zand kan hierdoor vrij rondstuiven over weilanden en dorpen. In feite ‘wandeleden’ de Terschellingse duinen over het eiland. Er waren ook geen wegen en paden in het gebied en het veel liep overal vrij rond. Na hevige winterstormen kon het landschap van het eiland volkomen veranderen.

In 1910 kreeg Staatsbosbeheer het beheer van de duinen. De voornaamste taak voor de boswachters was het vastleggen van het zand en de duinen. Er werden bossen aangeplant, duinen ontwaterd en valleien ontgonnen. De Duinen van Terschelling zijn tegenwoordig een uniek natuurgebied met bijzondere planten en mossen.

Boschplaat

Als u op het eiland de weg langs het wad naar het oosten volgt, wordt het eiland steeds leger. In het uiterste oosten gaat het duingebied over in de Boschplaat, een natuurreservaat van 10 x 5 kilometer. In 2015 kreeg de Boschplaat als eerste Nederlandse gebied het predicaat Dark Sky Park van de International Dark Sky Association. In een Dark Sky Park kan men 's nachts de totale duisternis op aarde ervaren, en volop de sterrenhemel aanschouwen.

De zekerheid van: