Rijden naar Ameland

Als u een vakantiehuis op Ameland heeft gehuurd, neemt u de boot vanuit Holwerd naar Ameland. Zigzaggend door de Waddenzee brengt de boot u in circa 45 minuten naar het gastvrije eiland.

Toch zijn er lange tijd plannen geweest om een dam aan te leggen in de Waddenzee, zodat u met de auto vanuit Friesland naar Ameland kon rijden.

Lopende naar Ameland

Het oudste plan om een weg naar Ameland aan te leggen dateert uit 1860. Jonkheer mr. P. J. W. Teding van Berkhout uit Deventer wendde zich toen tot de koning met het idee voor de aanleg van een dam en een nieuwe polder in de Waddenzee. De verbindingswal kwam er. In 1879 liepen kooplieden er overheen naar Ameland.

De dam was in gebruik tot 14 oktober 1881. Die dag sloeg een hevige storm er grote gaten in, en een tweede storm enkele maanden later betekende het definitieve einde voor de dam. De restanten zijn alleen bij laagwater nog te zien.

Twee dammen naar Ameland

Het plan om de dam naar Ameland opnieuw aan te leggen de laatste 150 jaar telkens weer op de agenda van de provinciale politiek gekomen. De laatste keer in 1965. Er kwam een plan waarbij zelfs twee dammen zouden worden aangelegd. Er zou meer Noordzeestrand – en dus meer toerisme – komen. En de aanleg van de dammen zou dé oplossing zijn voor de voortdurende problemen met de dichtslibbende vaargeul naar het eiland.

De dammen kwamen er nooit. De aanleg bleek niet alleen te stuiten op verzet van natuurbeschermers en Amelanders, het plan was ook te duur.

Ameland blijft een eiland!

In 1972 veegden de Friese Staten het definitief van tafel. De veerdienst bleef de verbinding met de wal. En hoewel het risico van dichtslibben van de vaargeul altijd op de loer ligt en de boottocht met een lange slingerbeweging verloopt, genieten bewoners en vakantiegangers van het feit dat hun Ameland toch echt een eiland blijft.

De zekerheid van:
Recron Europeesche Verzekeringen VVV
Veilig betalen met:
iDEAL Mastercard Visa Paypal