Vogelkijkpunten op Texel

Bent u binnenkort in een vakantiehuis op Texel? Dan zal het u direct opvallen, Texel is vogeleiland bij uitstek. Al op de boot naar Texel maakt u kennis met de eerste vogels. Als u buiten aan de reling gaat staan ziet u tientallen meeuwen rond de boot hangen, wachtend op de eerste toerist die wat brood in de lucht gooit.

Op Texel komen honderden vogelsoorten voor. Het eiland is het hele jaar door een ‘hotspot’ voor vogelaars. Door de ligging als meest westelijk gelegen Waddeneiland landen er op Texel, vooral in de trekperioden veel bijzondere en soms zeldzame vogels.

Ook kunt u onder begeleiding van een ervaren vogelaar de mooiste excursies op het eiland maken. U krijgt dan meer te horen over de verschillende vogelsoorten die u ziet.

Op het eiland zijn meer dan 40 officiële vogelkijkpunten. Dit zijn locaties op het eiland waar u de beste kans heeft om vogels te spotten. Wij geven u onze drie favoriete vogelspot plekken.

Mooiste vogelspotlocaties op Texel

1 Observatieplateau De Slufter
De Slufter in het westen van het eiland is een unieke plek. In dit getijdengebied kan zout water onder invloed van het getij door een geul in de duinen het land binnen dringen. Bij het observatieplateau heeft u uitzicht over de gehele Slufter. 's Zomers zitten hier o.a. het paapje, de roodborsttapuit en de velduil. Tijdens de najaarstrek ziet u hier volop bonte strandlopers, krombekstrandlopers en kanoeten. In de winter ziet u in de slufter vooral ganzen en eenden.

2 Uitki​​​​​jkpunt Horsmeertjes
De Horsmeertjes in het zuiden van het eiland liggen aan de voet van een heuvel. Dit uitkijkpunt – bovenop de heuvel - biedt u mooi uitzicht op een gedeelte van de Horspolder en de Horsmeertjes. Vanaf de heuvel kunt u bij een goede stand van de zon onder andere eenden en futen zien. In de bosjes rond het uitkijkpunt zijn grote lijster, koperwiek, braamsluiper en nachtegaal aan te treffen en heel soms een bladkoning of pestvogel.

3 Vogelkijkpunt Wagejot
Wagejot is een langgerekte plas, evenwijdig aan de Waddendijk. Het Wagejot is ontstaan toen in de zeventig jaren van de vorige eeuw een nieuwe dijk werd aangelegd en daarbij een bocht in de oude dijk werd afgesneden. Tussen de dijken ligt deze plas met een lengte van 1100 meter en een maximale breedte van 175 meter. Kluut, bontbekplevier, visdief, bergeend en kokmeeuw broeden hier. Rosse grutto's rusten op de slikken.

De zekerheid van: